--> Ang Mas Nakakatak0t Na Walong Prediksyon ni Nostradamus, Mas Mal@lang Mangyayari sa Taong 2021 | ChikaTime

Ang Mas Nakakatak0t Na Walong Prediksyon ni Nostradamus, Mas Mal@lang Mangyayari sa Taong 2021

Sa panahon natin ngayon ay talagang marami ang mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Sa ngayon ay  patuloy parin tayong lumalaban sa pand...Sa panahon natin ngayon ay talagang marami ang mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Sa ngayon ay  patuloy parin tayong lumalaban sa pandemyang ating kinakaharap.

Ilan sa mga kilalang psychic ng ating mundo ay nagbigay ng kanilang mga hula kung ano ang mangyayari sa taong 2020. Ayon sa ilan ay nagkakatotoo raw ang kanilang hula.

Sa mga prediksyong ito ng mga kilalang Pinoy Psychic ay may maraming tao ang naniwala at ang iba naman ay hindi naniniwala.


Ngayon naman ay nagbigay na rin sila ng kanilang nakikitang prediksyon na talagang hindi natin aasahan sa taong 2021.Ngayon naman sa Taong 2021 ay may walong malalang mangyayar1 kaysa sa taong 2020. Ito ay ayon sa Prediksyon ni Nostradamus.

Narito'y ating alamin ang kanyang mga  prediksyong ito:

 8. Mapapalapit ni Pope Francis ang mga tao sa simbahan. 

Malaking pagbabago sa mundo ang magaganap dahil kay Pope Francis.

 7. Brain Chip Implants sa mga Amerikanong Sunadalo.

Ayon dito na ang mga sundalong Amerikano ay magiging isang uri ng mga cyborg, para maisalba ang lahi ng tao. 

Ang chip na ito ay magbibigay sa mga tao ng digital o artificial intelligence upang umunlad sa kabila ng mga limitasyon ng biological intelligence.

 6. Lindol na sisira sa California.

Isang napakalakas na lindol ang sis1ra sa California sa taong 2021. Isang mat1nding lindol ang tatama sa New World ang Westernland at ang California ang logical na lugar kung saan mangyayari ito.

 5. Isang kometa ang tatama sa Mundo. 

Ang eksaktong mga salita niya ay "In the Sky, One Sees Fire and a Long trail of Sparks". Kaya't ang isang bagay na kumikinang ay tatama sa lupa at magdulot ng pagkas1ra sa mundo. 4. Solar Eruptions.

Sa taong 2021 magkakaroon ng mas malakas na Solar Storms na magdudulot ng mga pangunahing pinsala sa Mundo.3. Pamumunuan ng Muslim ang Mundo.

Ang mundo ay sasailalim sa kontrol ng Islam. Hinulaan ni Nostradamus na ang mga Bansang Europa ay makokontrol ng Mga Bansang Muslim. 


 2.Tag-Gutom.

Ang kakulangan ng pagkain ay mararamdaman sa buong mundo. Ang 2020 Coronavirus ay tumama sa mundo. Natigilan ang Mundo, maraming tao ang nawalan ng trabaho. Maraming tao ang hindi alam kung ano ang gagawin nila para sa pagkain. 

 1. Zombie Apocalypse.

Ang mga Russian scientists ay lilikha ng isang Biological Weapon. Injection lang ito. Kung ma-inject ito sa katawan ang taong iyon ay magiging half Human and Half Zombie. Babaguhin ng Injection na ito ang DNA sa mga tao. Ito ang magiging the Greatest Biological Weapon ng ating panahon.


Ang lahat ng mga ito ay isang hula lamang.Maaring hindi ito mang yayare o maaaring maganap itosa hindi natin inaasahang pag kakataon.

Huwag parin tayong mawalan ng pag-asa at tiwala sa Diyos dahil ang Diyos ang likas na makapangyarihan.


Panoorin ang video:


 

Ano naman ang masasabi mo tungkol sa artikulong ito? Huwag mag-atubiling iwanan ang iyong mga reaksyon sa seksyon ng komento.